.

Kogo Szukamy
osób od 25 do 65 roku życia w dobrej kondycji fizycznej,
osób z doświadczeniem na stanowisku opiekunka / opiekun osób starszych,
osób ze znajomością języka niemieckiego przynajmniej po 3 miesięcznym kursie,
Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Pole wymagane
Imię i nazwisko: *
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania - ulica
Kod pocztowy i miasto
Nr PESEL:
Nr i seria dowodu osobistego:
Stan cywilny:
Dzieci:
Email:
Tel. stacjonarny:
Tel. kom.: *
Wzrost:
Waga:
Wykształcenie:
Zawód wyuczony:
Dodatkowe kwalifikacje:
Obecne zajęcie:
Proszę wgrać swoje aktualne zdjęcie.:
Czy pali Pan/i papierosy?:
Tak
Nie
Jeżeli tak, to czy jest Pan/i gotow/y/a zrezygnować z palenia w domu podopieczne/go/j?:
Tak
Nie
Czy pije Pan/i regularnie alkohol?
Tak
Nie
Czy cierpi Pan/i na jakieś zdrowotne ograniczenia, alergie, chroniczne choroby?: Jeśli tak proszę podać jakie ?
Czy posiada Pan/i orzeczenie o niepełnosprawności ? (jeśli tak proszę podać symbol i grupę )
Czy decyduje się Pan/i za dodatkową opłatą opiekować się drugą osobą ?
Tak
Nie
Czy przyjmuje Pan/i regularnie tabletki etc.?:
Tak
Nie
Czy posiada Pani ubezpieczenie społeczne (emerytura, renta ,rejestracja w PUP bądź zgłoszenie jako członek rodziny )?:
Tak
Nie
Czy decyduje się Pani pracować przez święta?:
Tak
Nie
Czy posiada Pan/i prawo jazdy?:
Tak
Nie
Czy osiada Pan/i doświadczenie w prowadzeniu samochodu?:
Tak
Nie
Czy jest Pan/i gotow/y/a jeździć samochodem w Niemczech?:
Tak
Nie
Czy potrafi Pani jeździć autem z automatyczną skrzynią biegów?:
Tak
Nie
Jak ocenia Pan/i swoją znajomość języka niemieckiego?:
Gdzie i jak długo uczył/a się Pan/i języka niemieckiego?:
Doświadczenia jako opiekunka osób starszych, pomoc domowa; gdzie, jak długo, kiedy pracowała Pan/i jako opiekun/ka osób starszych. Proszę możliwie dokładnie opisać: miejscowość , płeć podopiecznego, wiek podopiecznego , choroby i terminy pracy .
Płeć osoby podopiecznej:
Termin rozpoczęcia pracy:
Okres jednorazowego pobytu – możliwość od 2/3 miesięcy, nie krócej:
Referencje i świadectwa:
Życzenia i oczekiwania:
Pan/a/i zainteresowania:
Pan/a/i zalety:
Pan/a/i wady:
Prosze krótko opisać swoje cechy charakteru:
Skąd dowiedziała się Pan/i o Firmie Yvonne-N
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust nr 133 pozycja 883). Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art. 271 § 1 k.k.). *
Zgadzam się